Cele trei capitole de astăzi continuă relatarea domeniei lui David și faptele sale de vitejie, expansiunea lui Izrael și prestigiul pe care acesta îl obține prin ajutorul Domnului. David ajunge însă să facă o greșeală către sfârșitul vieții sale când hotărăște să facă numărătoarea poporului pentru a ști câți oameni sunt în stare să iasă… Citeşte întreg articolul Ziua 321, 1 Cronici 19-21 și Luca 2

David are împărăția întărită prin ajutorul Domnului, ba mai mult, profetul Natan este trimis la David să îi spună despre jurământul care îl va face Domnul cu casa lui âDavid, păstrându-i totdeauna un urmaș pe scaunul de domnie al lui Izrael, iar legământul veșnic despre care vorbește Domnul face referire la cel care avea să… Citeşte întreg articolul Ziua 320, 1 Cronici 16-18

În capitolul 14 din 1 Cronici vedem cum Domnul întărește domnia lui David peste Izrael. David a priceput că Domnul a făcut asta pentru el din pricina poporului Său, pe care Domnul îl iubea. David primește ajutor de la împăratul Tirului pentru a-și zidi casa, iar David ridică un cort pentru Chivotul Legământului. Domnul îi… Citeşte întreg articolul Ziua 319, 1 Cronici 14-15 și Luca 1

Aceste capitole reiau istoria lui David de la momentul în care Saul moare. Totodată, este prezentată o listă a vitejilor lui David, precum și cei ce au fost alături de el în pribegie dar și cei ce au venit să i se supună la Hebron. În cele din urmă tot Izraelul vine la David să… Citeşte întreg articolul Ziua 318, 1 Cronici 10-13

Cele 3 capitole de astăzi continuă cu genealogiile iar capitolul 9 în special vorbește despre slujba unor leviți care aveau administrarea uneltelor și a produselor aduse pentru jertfă la Templu. Ascultă mai multe în episodul podcast de astăzi.

Cele trei capitole de astăzi conțin în continuare spițele de neam ale lui Izrael, după cele 12 seminții și capeteniile de familii care au ieșit din ele. Nu pot să mă gândesc la altceva decât la faptul că într-o zi vom vedea o carte a vieții pe care Mielul lui Dumnezeu o va deschide și… Citeşte întreg articolul Ziua 316, 1 Cronici 4-6

Cele trei capitole de la începutul cărții 1 Cronici sunt genealogii ale neamului lui Izrael începând de la Noe, ajungând la Avraam și apoi la David și până în zilele robiei babiloniene. Iuda 1 este o scrisoare scrisă pe un ton destul de dur împotriva celor ce s-au abătut de la credința adevărată. Iuda, fratele… Citeşte întreg articolul Ziua 315, 1 Cronici 1-3 și Iuda 1

În Ezra 9-10 vedem cum Ezra mijlocește pentru popor când se descoperă că acesta a călcat una dintre cele mai importante legi, și anume căsătoria rezervată doar între iudei. Mai mult decât atât, unii preoți își luaseră neveste străine și călcaseră astfel Legea. După ce Ezra postește și se roagă pentru popor trece la acțiune… Citeşte întreg articolul Ziua 314, Ezra 9-10 și 2 Timotei 4

În cele trei capitole de astăzi vedem că de fapt intervenția Domnului a dus la înmuierea împăratului Artaxerse care în cele din urmă îl trimite în Iuda cu daruri și înlesniri pe Ezra. El se încredea în mâna cea tare a Domnului, și și-a pus inima să învețe pe popor Legea Domnului. Nimeni nu ar… Citeşte întreg articolul Ziua 313, Ezra 6-8 și 2 Timotei 3

Vedem că proiectul repatriaților lui Iuda începe să sufere din pricina celor ce voiau să zădărnicească planurile de reconstruire a Templului. Veneticii strămutați de Nebucadnețar , supărați de faptul că au fost refuzați de iudei să contribuie la reconstrucția Templului, trimit scrisori de discreditare laArtaxerse , împăratul sub autoritatea căruia se afla Iuda și Samaria,… Citeşte întreg articolul Ziua 312, Ezra 4-5 și 2 Timotei 2