Lipsa capacității de a ne bucura de bucuriile Tatălui, ne poate împinge spre sentimentu de robie, chiar dacă trăim în Casa Domnului.

A fi ascultător, și nu ignorant, înseamnă a auzi ce spune Isus, și în privința faptului că poți alege fericirea de a cina cu El, la masa Sa din Cer, ori ce are de spus despre cât valorează un om, și reputația sa, dar și despre a fi tu insuți.

Daruri, cântări și lumini sunt cele trei caracteristici ale lui decembrie, luna Marelui Nostru Sărbătorit, Domnul Isus. Vezi cum acestea se împletesc cu Evanghelia.

Biblia arată încă din primul ei verset ordinea priorităților în viață pentru orice om înțelept. Aceasta este Dumnezeu, Cerurile și pământul, exact în această ordine.

Când extraordinarul este împins în banal nu mai înțelegem ce deosebit lucru și măreț este acela de a avea dreptul de a fi și de a ne numi copii de Dumnezeu.

David mai menționează încă o dată trăinicia celor buni, și a celor ce se desfată în Domnul, și lipsa de continuitate și statornicie a soartei celui rău.

Psalmul 36 vorbește despre răutatea umană, planificată dar efemeră, în contrast cu memărginita bunătate a domnului și desfătarea adusă de aceasta celor ce Îl slujesc pe Domnul.

David descrie caracterului celui ce va locui pe Muntele Domnului ca fiind trecut de efemeritate, și ca pe unul care nu se clatină, întocmai cum Casa Domnului nu se clatină.

În Psalmul 27:8 David vorbește despre cei trei pași spre o călăuzire clară din partea Domnului. Ascultă acest episod și află care sunt ei.

Puterea de a ne bucura de realizările personale e un dar de la Dumnezeu pe care îl dă celor ce Îl iubesc.