Ziua 50, citirea Bibliei într-un an

Astăzi, 19 februarie avem de citit următoarele pasaje din Scripturi:

Teme de studiat

 • Levitic 9

  * Moise îl pregăteşte pe Aaron şi fiii lui pentru ziua a opta
  * Domnul vrea să se arate lui Aaron şi poporului
  * Să faceţi tot ce va poruncit Domnul şi veţi ve
  dea slava Domnului
  * Aaron şi poporul aduc jertfele de ispăşire şi arderi de tot după cum a fost rânduit
  * Moise intră cu Aaronîn Cortul Întâlnirii
  * La ieşirea din Cort poporul este binecuvântat iar slava Domnului e văzută de tot poporul
  * Un foc de la Domnul a mistuit jertfa de pe altar

 • Levitic 10

  * Nadab şi Abihu, fiii lui Moise aduc foc străin şi sunt loviţi de Domnul cu moartea
  * Poporul plânge doi preoţi morţi din neluarea în seamă a poruncilor Domnului
  * Eleazar şi Tamar, ceilalţi fii rămaşi sunt reinstruiţi să ţină tot ce a spus Domnul ca să nu moară
  * Fără vin sau băuturi ameţitoare pentru preoţi, căci ei trebuie să deosebească între ce e curat şi necurat
  * Eleazar şi Tamar greşesc în felul cum si-au adus jertfa de ispăşire
  * Aaron rămâne ferm şi asta îi place lui Moise şi Domnului

 • Psalmul 101

  * Îi voi cânta Domnului cu inimă neprihănită
  * Psalmistul vrea să fie înconjurat de oameni neprihăniţi

 • Psalmul 102

  * Rugăciunea unui nenorocit când strigă către Domnul
  * Nenorocitul îşi varsă necazul înaintea Domnului
  * Domnul este cerut să se întoarcă în Sion
  * El ia aminte la rugăciunea nevoiaşului şi nu-i nesocoteşte rugăciunea
  * Domnul priveşte de la înălţimea sfinţeniei Sale ca să aibă milă de cel ce e pe moarte
  * Cerul şi pământul vor trece, dar Tu rămâi în veac

 • Luca 22

  * Preoţii şi cărturarii cei mai de seamă căutau un mijloc cum să omoare pe Isus
  * Satana intră în Iuda şi acesta aranjează vânzarea lui Isus
  * Isus trimite pe Petru şi Ioan să pregătească Paştele, şi ei găsesc aşa cum le-a spus Isus
  * Isus şi-a dorit mult să mănânce acel Paşte cu ucenicii Lui
  * Isus instaurează cina Domnului, ca o pomenire a jertfei Sale
  * Între voi să nu fie aşa, ci cel mai mare să fie cel mai mic, şi cel care cârmuieşte ca cel care slujeşte
  * De aceea vă pregătesc Împărăţia…
  * Dar Eu m-am rugat pentru tine ca să nu ţi se piardă credinţa
  * Lucrurile privitoare la Mine sunt gata să se implinească
  * Rugaţi-vă ca să nu cădeţi în ispită
  * Petru îl urmează pe Isus de departe alături de cortegiul celor ce L-au arestat
  * Petru se leapădă cu jurământ de IIsus de trei ori, întocmai cum i-a fost spus de Isus
  * Isus este batjocorit de păzitorii Lui
  * Preoţii şi sinedriul Îl intreabă dacă este el Hristosul…