Matei 10, 11 și 12, ziua 4

Pentru data de 4 Ianuarie avem de citit următoarele pasaje din Scriptură:
Matei 10, 11 şi 12. Acestor capitole le-am adăugat nişşte comentarii sumare mai jos:

Matei 10

Chemarea şi înzestrarea celor doisprezece ucenici este principalul subiect al capitolului , iar ceea ce citim aici este ceea ce lipseşte foarte multor lucrători creştini. Ce anume? Capacitatea de a te încrede în cel ce te trimite, în ceea ce el anunţă ca şi condiţii de lucru, şi după ce vei fi auzit totuşi aceste condiţii să doreşti să te duci, să faci lucrarea aceasta cu adevărat în Numele Domnului, şi să nu dai înapoi din propovăduirea esenţei Evangheliei. Aceasta este: „Impărăţia Cerurilor este aproape!”. Prigonirile şi rele tratamente la care vor fi supuşi vestitorii Evangheliei sunt aceleaşi care au fost aplicate lui Isus, şi de aceea sfinţii şi martirii Bisericii au primit cu bucurie să sufere şi ei ce a suferit Hristos. Numai o iubire deplină a Mântuitorului, o iubire necondiţionată, şi care îl pune pe El înainte de orice este capabilă să înfăptuiască ce le cere Isus ucenicilor prin trimiterea lor. Şi probabil cel mai important lucru aici este că au fost înzestraţi de Domnul cu puterea să facă lucrările pe care El le-a făcut, şi totuşi Isus îi fericeşte nu pentru că au această putere, ci pentru că sunt aleşi de El şi scrişi în Cartea Vieţii!.
Fără bani aţi primit, fără bani să daţi este o altă formulă puţin înţeleasă de unii care cred că Evanghelia este un izvor de câştig.

Matei 11

Slăbiciunea celui mai mare om născut din femeie nu este de condamnat, ci Isus îl reasigură pe Ioan de calitatea Sa de Mesia, iar în contrabalanţă începe să deplângă necredinţa locuitorilor din cetăţile unde Isus a făcut cele mai multe şi mari minuni. Isus le consideră ca fiind mai puţin sensibile la minuni decât unele dintre cele mai decadente cetăţi ale istoriei antice.
Pe de altă parte, nu ai nevoie de înaltă înţelepciune, ori de o pregătire superioară pentru a-L decoperi pe Isus şi calitatea Sa de Mesia, ci dimpotrivă, Isus îl laudă pe Tatăl Său pentru înţelepciunea Sa de a descoperi Evanghelia săracilor, şi celor fără pregătire religioasă, dar gata să-L creadă. Şi Isus arată aici relaţia de reciprocitate dintre El şi Tatăl în ceea ce priveşte cunoaşterea Unuia de către Celălalt, şi a Amândorura de către cei cărora Ei se descoperă.
Capitolul se sfârşeşte cu o invitaţie de a veni sub jugul cel bun al lui Isus, care oferă odihnă pentru sufletele celor trudiţi şi apăsaţi.

Matei 12

O dispută aprigă între Isus şi Farisei în ceea ce priveşte ce este sau nu îngăduit a face în ziua Sabatului este descrisă în Matei 12. Dar dorinţa de denigrare a fariseilor merge mai departe, încercând să pună în sarcina Satanei minunile făcute de Isus. Pilda cu jefuitorul casei se referă la faptul că acea casa a Satanei a fost cucerită de unul mai tare decât el, iar odată legat, Satana nu mai are nici o putere asupra Celui ce l-a legat. Şi Isus îl legase pe Satan. Dar o casă eliberată de cel rău, şi neluată în stăpânire de Cel Bun, ajunge şi mai rău. De aceea, Isus vorbeşte aspru celor ce în inima lor aveau viclenie, iar când aceştia cer din nou un semn, Isus le vorbeşte de semnul profetului Iona, care semnifică coborârea lui Isus în adânc, ca apoi să revină la viaţă şi să aducă salvare. Dedicarea ce o cere Isus uucenicilor săi când le spune că vor trebui să lase casă şi masă, fraţi şi surori, şi să Îl urmeze, este principiul urmat şi de Isus, care la încercarea familiei sale naturale, de a-L opri din lucrarea Sa răspunde că familia Sa sunt cei ce fac voia Tatălui Său din ceruri.