Ziua 14, Geneza 33-35 și romani 11

În cele trei capitole din Geneza găsim întâlnirea lui Iacov cu Esau, episodul cu dezonorarea Dinei și pedepsirea celor din casa lui Sihem, iar în 35 vedem că Domnul îl cheamă pe Iacov la Betel unde reîntărește legământul făcut cu Avraam și Isaac. Acesta din urmă moare la Hebron la vârsta de 180 de ani.

Romani 11 vorbește despre faptul că Izrael nu a fost lepădat, ci a intrat într-o perioadă de împietrire cre a dat șansa neamurilor să fie altoite în butucul curățit de Dumnezeu de ramurile nefolositoare.
Neamurile sunt avertizate mai degrabă să se teamă decât să desconsidere Izraelul pentru căderea lui spirituală, și să ia seama deopotrivă și la bunătatea, dar și la asprimea lui Dumnezeu care se pot arăta în mode asemănător și pentru neamuri și pentru evrei, atunci când neascultarea revine.
Vezi mai multe în episodul podcast de azi.