Ziua 106, Leviticul 25 și Apocalipsa 3

Leviticul 25 vorbește despre anul sabatic și anul de veselie.
Anul sabatic era fiecare al șaptelea an calendaristic iar cel de veselie era fiecare al cincizecilea.
În anul sabatic pământul trebuia să se odihnească și la fel și agricultorul.
El avea să mănânce ce dădea pământul de la sine.
Al cincizecilea an, era anul de veselie sau anul de îndurare căci atunci trebuia să fie restituit orice pământ cumpărat seminției și familiei căreia îi aparținea după felul cum făcuse Iosua împărțirea țării la îndemnul Domnului.
Domnul Isus vorbește despre anul de îndurare în sinagoga din Nazaret citând parțial Isaia 61.
El era cel ce a vea să aducă eliberarea, însă câți din vremea lui au priceput că el era Alfa și Omega?
Apocalipsa 3 conține mesajul lui Isus către bisericile din Sardes, Filadelfia și Laodiceea.
O singură biserică din cele șapte nu are nici o mustrare adusă de Domnul.
Ascultă mai multe în episodul podcast de astăzi.