Trăinicia celor ce se desfată în Domnul

David mai menționează încă o dată trăinicia celor buni, și a celor ce se desfată în Domnul, și lipsa de continuitate și statornicie a soartei celui rău.