Ziua 51, citirea Bibliei într-un an

Astăzi, 20 februarie vom parcurge următoarele porţiuni din Scriptură:

Teme de studiat

 • Levitic 11

  * Care sunt animalele necurate, şi ce animale pot fi mâncate
  * Ce este atins de animalul necurat e necurat până seara şi trebuie spălat cu apă
  * Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru
  * Să vă sfinţiţi că Eu sunt sfânt

 • Levitic 12

  * Legile curăţiei pentru femeia care naşte
  * Jertfa de ispăşire adusă de noua mamă
  * Copilul să fie adus a opta zi la Casa Domnului dacă e băiat.

 • Psalmul 103

  * Un îndemn la binecuvântarea Domnului
  * Nu uita de nici una din binefacerile Lui
  * El îţi iartă toate păcatele tale
  * El îţi vindecă toate bolile Tale
  * El te izbăveşte, teumple de bunătate şi îţi dă bunătăţile Sale
  * Domnul este îndelung răbdător şi milostiv, îndurător şi plin de bunătate
  * Căci El ştie din ce suntem făcuţi
  * Domnia Lui stăpâneşte peste tot
  * Binecuvântaţi pe Domnul îngerii Lui
  * Binecuvintează suflete pe Domnul

 • Psalmul 104

  * Doamne Dumnezeule, Tu eşti nemărginit de mare
  * Implicaţia lui Dumnezeu în natură şi creaţie
  * Tu pe toate le-ai făcut cu înţelepciune şi pământul este plin de făpturile Tale
  * În veci să ţină slava Domnului
  * Să se bucure Domnul de lucrările Lui
  * Voi cânta Domnului cât voi trăi
  * Fie plăcute Lui cuvintele Mele
  * Mă bucur de Domnul

 • Luca 23

  * Isus este dus la judecată în faţa lui Pilat
  * Isus este trimis la Irod
  * S-a bucurat când l-a văzut pe Isus, căci nădăjduia să vadă vreo minune
  * Nu il găsesc vinovat de nici un rău
  * Dar ei au strigat: „Răstigneşte-L!”
  * Şi strigătele lor au biruit
  * Isus sau Baraba?
  * Căci dacă se fac aceste lucruri copacului verde, ce se va face celui uscat?
  * Iartă-i căci nu ştiu ce fac
  * Doamne adu-ţi aminte de mine când vei veni în Împărăţia Ta
  * Tată, în mâinile Tale îmi încredinţez duhul
  * Cu adevărat, omul acesta era neprihănit
  * Iosif din Arimateea cere trupul lui Isus de la Irod pentru îngropare