Ziua 52, citirea Bibliei într-un an

Astăzi, 21 februarie avem de citit următoarele pasaje din Biblie:

Teme de studiat

 • Levitic 13

  * Legea privitoare la lepră
  * Preotul trebuie să cerceteze potenţialul lepros şi să îl izoleze
  * Cercetarea rănilor şi izolările de 7 şi 14 zile cad în grija preotului
  * Leprosul cu lepră pe cap sau barbă, să-şi sfâşie hainele şi să strige „Necurat, necurat!” la apropierea oricui
  * Leprosul este scos din comunitate şi locuieşte singur
  * Legea referitoare la obiectele atinse de lepră

 • Levitic 14

  * Legea privitoare la ziua curăţirii pentru lepros
  * Două feluri de jertfe pentru curăţire
  * Uleiul, sângele şi apa ca elemente ale curăţiei leprosului
  * Legea privitoare la casele atinse de lepră

 • Psalmul 105

  * Laudaţi şi chemaţi pe Domnul
  * Vestiţi minunile Domnului printre popoare
  * Alergaţi la Domnul şi la sprijinul Lui, căutaţi necurmat faţa Domnului
  * Judecăţile Domnului se aduc la îndeplinire pe tot pământul
  * Felul cum Dumnezeu a lucrat pentru poporul Său, Izrael
  * El îşi aduce aminte de legământul Său

 • Psalmul 106

  * Cine poate să Îl înalţe şi să Îl laude îndeajuns pe Dumnezeu?
  * Ai milă de noi, căci am păcătuit.
  * Felul cum Izrael a fost gelos pe Moise şi Aaron, şi cum şi-au făcut viţel de aur ca idol
  * Mijlocirea lui Moise, pentru Izrael, ca Domnul să-şi schimbe hotărârile privitoare la Izrael
  * Binecuvântat să fie Domnul din veşnicie în veşnicie
  * Îndurarea Lui ţine în veac

 • Luca 24

  * Femeile merg la mormântul lui Isus cu miresmele de imbălsămare
  * Cei doi îngeri spun: „Pentru ce căutaţi între cei morţi pe cel viu?”
  * Cuvintele acestea li se păreau apostolilor basme şi nu le credeau
  * Ucenicii ce mergeau spre Emaus
  * Dar ochii le erau împiedicaţi ca să-L vadă
  * Şi le-a tâlcuit în toate Scripturile ce era cu privire la El
  * Nu ne ardea inima în noi când ne deschidea Scripturile
  * A înviat Domnul cu adevărat
  * Isus a stat în mijlocul lor şi le-a spus: „Pace vouă!”
  * Isus le arată semnele răstignirii
  * Atunci le-a deschis mintea ca să înţeleagă Scripturile
  * Şi iată că voi trimite peste voi făgăduinţa Tatălui Meu
  * Isus se înalţă la cer din mijlocul ucenicilor
  * Şi tot timpul stăteau în Templu şi lăudau şi binecuvântau pe Dumnezeu