Ziua 53, citirea Bibliei ntr-un an

Astăzi, 22 februarie avem de citit următoarele pasaje din Scripturi:

Teme de studiat

 • Levitic 15

  * Omul cu scurgeri este necurat, şi cel ce se atinge de el, la fel.
  * Cel atins de necurăţie să se spele pe sine şi hainele, şi va fi necurat până seara
  * Legile privitoare la necurăţia femeii atunci când este în perioada menstruaţiei
  * Jertfele aduse de cei atinşi de necurăţia scurgerilor

 • Levitic 16

  * Domnul hotărăşte ca Aaron să intre o singură dată pe an în Sfânta Sfintelor pentru jertfa de ispăşire.
  * Legile referitoare la ispăşirea păcatelor poporului
  * Ispăşirea trebuie făcută pentru Cort, altar, preoţi şi popor
  * Ţapul peste care s-au mărturisit păcatele poporului trebuie să fie eliberat în pustie.

 • Psalmul 107

  * „Lăudat să fie Domnul!” să cânte toţi cei izbăviţi din robie
  * Îndurarea Lui ţine în veci
  * De-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui
  * A trimis Cuvântul Său şi i-a tămăduit
  * Atunci, în strâmtorarea lor au strigat către Domnul şi El i-a izbăvit
  * Cine este înţelept să ia aminte la aceste lucruri, şi la bunătăţile Domnului

 • Psalmul 108

  * Te voi lăuda Doamne cu cântece de bucurie
  * Te voi lăuda în zori de zi
  * Fie slava Ta peste tot pământul
  * Domnul a declarat pământul dat lui Izrael ca fiind al Lui
  * Nu mai ieşi cu oştile noastre…
  * Cu Domnul vom face mari isprăvi

 • Faptele Apostolilor 1

  * După patimile Sale li s-a arătat î n multe rânduri cu dovezi
  * Dar voi, nu după multă vreme, veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt şi cu foc
  * Şi îmi veţi fi martori până la marginile pământului
  * Toţi stăruiau cu un cuget în rugăciuni şi în cereri
  * Alegerea lui Matia în slujba lăsată de Iuda.