Ziua 54, citirea Bibliei într-un an

Astăzi, 23 februarie avem de parcurs următoarele pasaje din Scripturi:

Teme de studiat

 • Levitic 18

  * Jertfele înjunghiate nu trebuiesc aduse în alt loc decât la Casa Domnului
  * Cu idolii cu care curvesc…
  * Cei ce aduc jertfe în alt loc, fie ei şi străini, să fie nimiciţi din Izrael
  * Sa nu mănânci sângele animalelor căci sângele este pentru jertfă

 • Levitic 19

  * Să nu vă luaţi după dumnezeii altor popoare căci eu sunt Domnul
  * Să păziţi legile şi poruncile mele! Omul care le va păzi va trăi prin ele
  * Porunci împotriva relaţiilor intime cu rudele de sânge
  * Să nu te împreunezi cu nevasta aproapelui, deoarece aceasta este pângărire
  * Sacrificarea copiilor lui Moloh este o pângărire a Numelui Domnului
  * Homosexualitatea este o urâciune înaintea Domnului
  * Împreunarea cu animale este o orâciune şi o mişelie înaintea Domnului
  * Nu vă spurcaţi cu lucrurile acestea, cu care popoarele ce le izgonesc s-au spurcat
  * Păziţi poruncile, căci Eu sunt Domnul!

 • Psalmul 109

  * Dumnezeul laudei mele nu tăcea
  * Pe când eu îi iubesc, ei mă urăsc, dar eu alerg la rugăciune
  * Căci El stă la dreapta săracului ca să îl izbăvească de cei ce îl osândesc

 • Psalmul 110

  * Un psalm profetic, despre calitatea de împărat şi preot al lui Isus
  * Poporul Tău este plin de înflăcărare, când Îţi aduni oştirea; cu podoabe sfinte, ca din sînul zorilor, vine tineretul Tău la Tine, ca roua.
  * Isus este victorios

 • Faptele Apostolilor 2

  * Coborârea Duhului Sfânt la Cincizecime
  * Şi toţi s-au umplut de Duhul Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi
  * Îi auzim vorbind lucrurile minunate ale lui Dumnezeu
  * Aceasta este ce s-a spus prin proorocul Ioel
  * Voi turna din Duhul Meu peste orice făptură
  * Dumnezeu a înviat pe acest Isus din morţi, şi noi toţi suntem martori ai Lui
  * Dumnezeu a făcut Domn şi Hristos pe acest Isus pe care L-aţi răstignit voi
  * Pocăiţi-vă, şi fiecare din voi să fie botezat în Numele Domnului Isus, şi apoi veţi primi darul Sfântului Duh
  * Mântuiţi-vă din mijlocul acestui neam ticălos!
  * Ei stăruiau cu toţii în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciune