Ziua 55, citirea Bibliei într-un an

Astăzi, 24 februarie avem de citit următoarele pasaje din Scriptură:

Teme de studiat

 • Levitic 19

  * Fiţi sfinţi, căci Eu sunt Sfânt, Domnul Dumnezeul vostru
  * Cinstiţi-vă părinţii şi ţineţi ziua de odihnă
  * Jertfele să fie aduse astfel încât şă fie primite
  * Cine mănâncă ce a rămas de la jertfă peste timpul hotărât, necinsteşte pe Domnul
  * Un colţ din vie şi holdele de grâne să rămână săracului, străinului şi celui ce nu are nimic
  * Să nu vă minţiţi sau înşelaţi unul pe altul
  * Să nu juraţi strâmb pe Domnul ca să Îi necinstiţi Numele
  * Nu vorbi de rău pe surd, şi nu împiedica pe orb.
  * Faceţi dreptate la judecată fără a căuta la faţa omului
  * Mustră-l pe aproapele dar nu îl urî, ca să nu îţi încarci sufletul cu un păcat
  * Să nu te răzbuni, şi să nu ţii necaz pe poporul Domnului
  * Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi
  * Fără lucruri amestecate
  * Nu vă duceţi la ghicitori sau la cei ce cheamă morţii
  * Roadele tăiate împrejur
  * Să vă purtaţi cu străinii ca şi cu un băştinaş, şi să îl iubiţi ca pe voi înşivă, căci şi voi aţi fost străini
  * Să aveţi măsurători drepte
  * Să păziţi toate poruncile şi legile Mele. Eu sunt Domnul!

 • Levitic 20

  * Cei ce îşi închină copiii lui Moloh, să fie ucişi cu pietre
  * Cei ce merg la ghicitori şi la cei ce cheamă morţii vor fi nimiciţi de Domnul
  * Voi să fiţi sfinţi şi să vă sfinţiţi că Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru
  * Eu vă sfinţesc
  * Legi împotriva adulterului, incestului, homosexualităţii, şi relaţiilor cu rudele de sânge
  * Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru care v-am pus deoparte dintre popoare

 • Psalmul 111

  * Voi lăuda pe Domnul în tovărăşia oamenilor fără prihană şi în adunare
  * Mari sunt minunile Lui şi cercetate de toţi cei ce le iubesc
  * Strălucire şi măreţie e credincioşia Lui, şi dreptatea Lui ţine în veci
  * Domnul este îndurător şi milostiv
  * El a arătat poporului Său puterea lucrărilor Lui
  * Toate poruncile Lui sunt adevărate, , întărite pentru veşnicie, şi făcute cu credincioşie şi neprihănire
  * Numele Lui este sfânt şi înfricoşat
  * Frica Domnului este începutul înţelepciunii. Toţi cei ce o păzesc au o minte sănătoasă.

 • Psalmul 112

  * Ferice de omul care se teme de Domnul şi are o mare plăcere pentru poruncile Lui
  * Trăinicia celui neprihănit
  * Felul de a fi a celui ce se teme de Domnul

 • Faptele Apostolilor 3

  * Vindecarea ologului de la poarta Templului
  * În Numele lui Isus Hristos din Nazaret, scoală-te şi umblă!
  * Prin credinţa în Numele Lui, Dumnezeu a dat tămăduire deplină
  * Petru predică pe Isus în pridvorul lui Solomon
  * Pocăiţi-vă , întoarceţi-vă la Dumnezeu ca să vi se şteargă păcatele şi să vină vremuri de înviorare