Ziua 56, citirea Bibliei într-un an

Astăzi, 25 februarie avem de citit şi studiat următoarele pasaje din Scripturi:

Teme de studiat

 • Levitic 21

  * Legi referitoare la conduita preoţilor
  * Preotul nu trebuie să se atingă de mort
  * Preotul trebuie să îşi ia nevastă doar dintre fecioare şi să nu îşi ia nevastă lăsată de alt bărbat
  * <Legi privitoare la familia preoţilor
  * Preoţii cu metehne trupeşti nu pot sluji la altar sau să intre în Sfânta Sfintelor
  * Să nu-Mi necinstească numele, ci să fie sfinţi

 • Levitic 22

  * Preoţii trebuie să fie cu mare băgare de seamă la lucrurile sfinte închinate Domnului
  * Căci Eu sunt Domnul care îi sfinţesc
  * Străinul să nu mănânce din lucrurile închinate Domnului şi rezervate preoţilor
  * Animalul adus pentru jertfire să fie fără cusur
  * Să nu necinstiţi numele Meu cel sfânt, ca să fiu sfinţit în mijlocul copiilor lui Izrael. Eu sunt Domnul!

 • Psalmul 113

  * Lăudat să fie Domnul
  * O laudă neîncetată înălţată Lui
  * Cine e înălţat şi slăvit ca Domnul?
  * Domnul ridică pe cel sărac şi ascultă rugăciunile femeii sterile

 • Psalmul 114

  * Un psalm poetic despre parcursul însoţirii divine date lui Izrael la ieşirea din Egipt

 • Faptele Apostolilor 4

  * Petru şi Ioan sunt înfăţişaţi soborului
  * Acest om se înfăţişează pe deplin sănătos în numele lui Isus din Nazaret
  * In nimeni altu nu este mântuire, căci nu este nici un alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiţi
  * Soborul hotărăşte să ameninţe pe ucenici să nu mai vorbească în numele lui Isus
  * Judecaţi voi singuri înaintea lui Dumnezeu ce este drept
  * Noi nu putem să nu vorbim despre Isus
  * Uită-te Doamne la ameninţările Lor, dă putere robilor tăi să vestească Cuvântul Tău cu toată îndrăzneala, si să se facă * minuni, tămăduiri şi semne în numele robului Tău Isus
  * Când se rugau casa s-a cutremurat şi toţi s-au umplut de Duhul Sfânt
  * Mulţimea celor ce crezuseră era o inimă şi un suflet
  * Aveau totul de obşte şi nimeni nu ducea lipsă
  * Apostolii mărturiseau cu mare putere despre învierea Domnului şi un mare har era peste toţi
  * Unii îşi vindeau proprietăţile şi puneau bani la picioarele apostolilor, iar aceştia împărţeau tuturor astfel că nimeni nu ducea lipsă.