Ziua 57, citirea Bibliei într-un an

Astăzi, 26 februarie avem de parcurs următoarele pasaje din Scripturi:

Teme de studiat

 • Levitic 23

  * Domnul îi vorbeşte lui Moise arătându-i sărbătorile instaurate de El pentru Izrael
  * Sabatul, este zi de odihnă cu adunări sfinte pentru Domnul
  * Lista sărbătorilor evreieşti şi însemnătatea lor
  * Domnul le spune întocmai ce jertfe şi ce obiceiuri să urmeze pentru ca aceste sărbători să reînvie în mintea lor lucruri ce nu trebuiesc uitate

 • Levitic 24

  * Domnul porunceşte prin Moise să fie adus la Cortul Întâlnirii ulei pentru candele, care să ardă în sfeşnic necurmat
  * Pâinile pentru punerea înaintea Domnului trebuie aduse zilnic, şi sunt partea protului, ca un lucru preasfânt
  * Un izraelit într-o ceartă a hulit numele Domnului, şi Domnul le spune ce să facă cu hulitorii
  * Cel ce a batjocorit Numele Domnului trebuie să fie ucis cu pietre afară din cetate sau tabără
  * Ucigaşul trebuie pedepsit cu moartea
  * Se instaurează legea, ochi pentru ochi, rană pentru rană.
  * Animalele omorâte trebuiesc răscumpărate prin înlocuirea acestora.
  * Aceeaşi lege şi pentru străin şi pentru evreu

 • Psalmul 115

  * Pentru ce să zica neamurile: „Unde este Dumnezeul lor?”
  * Dumnezeul nostru este în ceruri, şi face tot ce vrea
  * Izraele! Încrede-Te în Domnul!
  * El este ajutorul şi scutul celor ce se încred în El
  * Fiţi binecuvântaţi de Domnul, care a făcut cerurile şi pământul
  * Noi, noi vom lăuda pe Domnul, de acum şi până în veac

 • Psalmul 116

  * Iubesc pe Domnul căci El îmi aude glasul
  * Îl voi chema toată viaţa mea
  * Am chemat pe Domnul şi am zis: „Doamne, mântuieşte-mi sufletul!”
  * Domnul nostru este milostiv şi plin de îndurare
  * Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui faţă de mine?

 • Faptele Apostolilor 5

  * Anania şi Safira se înţeleg să ascundă pentru ei înşişi o parte din preţul moşioarei vândute
  * Nu aţi minţit pe nişte oameni, ci l-aţi minţit pe Duhul Sfânt
  * Prin mâinile apostolilor se făceau minuni şi semne
  * Şi nimeni din ceilalţi nu cutezau să se apropie de ei, dar norodul îi vorbea de bine în gura mare
  * Mulţimi de oameni urmează Calea
  * Chiar umbra lui Petru dacă trecea peste ei erau vindecaţi
  * Preoţii şi soborul, pizmuitori, îi închid pe apostoli în temniţă dar un înger al Domnului îi eliberează
  * Ei primesc porunca de a merge la Templu pentru ai învăţa pe oameni Calea Vieţii
  * Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni
  * Pe acest Isus, Dumnezeu L-a înălţat cu puterea Lui, şi L-a făcut Domn şi mântuitor, ca să dea lui Israel pocăinţa şi iertarea păcatelor.
  * Noi, împreună cu Duhul Sfânt suntem martori ai învierii Lui
  * Dacă lucrarea aceasta este de la oameni se va nimici singură
  * Să nu vă treziţi că luptaţi împotriva lui Dumnezeu
  * S-au bucurat că au fost învredniciţi să sufere pentru Numele Lui
  * Nu încetau să îi înveţe pe oameni Evanghelia lui Isus Hristos