Ziua 125, Numeri 20-22 și Apocalipsa 22

Numeri 20 descrie o nouă cârtire a izraeliților în pustie, la Meriba, unde Domnul le-a dat apă din Stâncă, deși a fost mânios și pe popor, și pe căpeteniile lor Moise și Aaron din pricina unei singure neascultări.
Moise în loc să vorbească Stâncii o lovește de două ori cu toiagul său.
Pentru că s-a îndoit împreună cu poporul de Dumnezeu și făgăduința Lui, avea să nu mai intre în Canaan.
Numeri 21 descrie o serie de lupte pe care izraeliții le duc cu popoarele canaanite pentru că Domnul fusese cu ei și îi dăduse în mâinile lor.
Numeri 22 ne arată cum Domnul este de partea lui Izrael, chiar și când văzătorul Balaam este pus de Balaac să blesteme pe poporul Domnului.
Apocalipsa 22 este ultimul capitol din Biblie și se rezumă la Cel ce este Alfa și Omega și care vrea ca toți câți au crezut în El să se sfințească pentru El.
Ascultă mai multe în episodul podcast de astăzi.