Ziua 126, Numeri 23-25 și Matei 1

Numeri 23 și 24 ne descriu episodul prin care Balac, căpetenia moabită îl presează pe Balaam să blesteme pe poporul Domnului, crezând că astfel îl va putea slăbi ca să îl biruiască.
Balaam binecuvântează însă poporul, căci Domnul îi arată că poporul acesta este al Său.
Balaam chiar face o descriere poetică a felului cum e văzut Izrael, însă Balac nu e mulțumit de rezultatul acesta chiar dacă i-a arătat poporul de pe trei înălțimi diferite.
Numeri 25 însă ne arată cum poporul poate fi slăbit, prin intervenția idolatriei și a renunțării la ceea ce îi făcea deosebiți: sfințenia.
Urgia declanșată în urma închinării lor la idoli și amestecul cu străinii este potolită doar când Fineas pedepsește radical înfruntarea legii și a lui Dumnezeu prin neascultarea de poruncă.
Matei 1 relatează nașterea miraculoasă a lui Isus, episod de altfel bine cunoscut, însă doar după ce este menționată genealogia lui Isus pe linie paternă de la Avraam până la Iosif, tatăl pământesc al Domnului nostru Isus Hristos.
Ascultă mai multe în episodul podcast de astăzi.