Ziua 130, Numeri 35-36 și Matei 5

În Numeri 35 se vorbește despre cetățile cuvenite leviților precum și despre cetățile de scăpare. În acestea se putea adăposti oricine făcea un omor involuntar, astfel încât să fie ferit de răzbunarea familiei mortului.
Dacă ucigașul era dovedit ca făptuitor cu premeditare era pedepsit cu moartea, dar dacă își dovedea nevinovăția probând circumstanțele accidentale ale uciderii putea să părăsească cetatea de scăpare. Unii își petreceau tot restul vieții în aceste lucuri, căci ieșind din ele erauîn pericol de moarte.
Numeri 36 ridică o altă problemă juridică, referitoare la stăpânirea moșiilor după felul cum se căsătoreau diferiții membrii ai seminției.
Totdeauna moșia trebuia păstrată în cadrul seminției, iar un izraelit dintr-o seminție nu putea moșteni sau lua în stăpânire moșii de la o altă seminție.
Matei 5 conține predica de pe munte, sau fericirile, așa cum mai e ea cunoscută.
Isus își dovedește autoritatea de legiuitor repunând vechile porunci în adevărata lor lumină.
Alte câteva sfaturi de viață cotidiană sunt date acolo de asemenea. Isus își alege primii patru ucenici dintre pescarii de pe lacul Ghenezaret și începe lucrarea sa mesianică de îndată ce s-a mutat în Capernaum, la îmbinarea celor două seminții ale lui Izrael, Zabulon și Neftali.
Matei din timp în timp arată cum s-au împlinit scripturile Vechiului Testament în persoana și activitatea Domnului Isus.
Ascultă mai multe în episodul podcast de astăzi.