Ziua 138, 1 Împărați 14-15 și Matei 9

Cel dintâi capitol parcurs astăzi vorbește despre tentativa lui ieroboam de a afla dacă fiul său foarte bolnav va mai fi sau nu moștenitorul tronului său. Pentru aceasta trimite pe împărăteasă la Ahia în Silo, însă deghizată. Profetul are cuvânt de la Domnul și îi dă pe față copilăria deghizării. Cuvântul este neiertător și aspru, căci Ieroboam nu a umblat în calea Domnului și nici a lui David, ba încă a târât poporul în idolatrie și s-a închinat la chipuri cioplite și turnate.
Împărăția îi va fi luată și neamul său se va stinge. Semnul dat se împlinește rapid și copilul moare chiar la întoarcerea împărătesei acasă.
Și regatul lui Iuda se face vinovat de idolatrie și depărtarea de Domnul, iar cele două regate nu sunt în relații bune de loc, măcar că se trăgeau din același loc.
Asa de pe tronul lui Iuda restaurează credința în țară, însă nici el nu face lucrurile chiar până la capăt.
Războiul și tensiunile dintre Iuda și Izrael se sfârșesc temporar atâta vreme cât Baeșa e atacat de la răsărit.
În NT vedem capitolul 9 prezentând o serie de miracole săvârșite de Isus, care ar fi trebuit să continuie să îl descopere pe Isus din Nazaret ca pe Mesia cel așteptat.
Vameșii și păcătoșii sunt frecventați de Isus iar acesta își arată autoritatea asupra bolilor din naștere sau mutilante, dar chiar și puterea de a învia din morți.
Ascultă mai multe în episodul podcast de astăzi.