Ziua 149, 2 Împărați 19-21

Dumnezeu ascultă rugăciunea împăratului Ezechia atunci când acesta arată insulta adusă de generalul asirian lui Dumnezeu, punându-L pe Acesta în rând cu idolii celorlalte popoare cucerite și pretinzând că Dumnezeu nu scapă pe poporul său.
Primul asediu este ridicat din cauza unor zvonuri de război de la miazăzi însă la cel de-al doilea Îngerul Domnului nimicește 185 de mii de ostași iar Sanherib înțelege că Dumnezeul lui Izrael nu e ca idolii și nu își lasă poporul de izbeliște.
Ezechia este anunțat că va muri în urma bolii sale însă în urma unei rugăciuni cu lacrimi Domnul îi mai dăruiește încă 15 ani de viață.
Manase, fiul lui Ezechia, în schimb, devine etalonul răutății și al înfruntării Domnului, fiind mai rău decât orice împărat al lui Iuda și Izrael, și conducând poporu la păcate chiar mai grele decât ale canaaniților pe care Domnul îi izgonise din țară ca să sădească pe Izrael.
De aceea, cuvintele profetului Isaia cum că Ierusalimul va fi ras complet de pe pământ aveau să se împlinească curând.
Ascultă mai multe în episodul podcast de astăzi.