Ziua 155, Osea 12-14

Ultimele capitole din Osea vorbesc în continuare despre Efraim, ca reprezentant al regatului lui Izrael, unde chiar după câteva generații oamenii continuau să se închine în același mod greșit ca și Ieroboam fiul lui Nebat, care făcuse cei doi viței de aur și învățase pe cele 10 seminții rupte din Izrael, peste care ajunsese împărat, să se închine altfel decât le poruncise Domnul prin legea lui Moise.
Când erau lângă Domnul băgau groaza în națiunile de prin împrejurimi însă când au început să se închine lui Baal au murit. Așa spunea Domnul prin profet despre ei.
Domnul îi mustră nu doar pentru idolatria lor, dar pentru că încearcă să caute ajutor la Egipt și Asiria în strâmtorarea lor, în loc să vină la Domnul care l-ar fi putut ajuta.
Pocăința este cea așteptată de Domnul, atât de la Izrael, dar și de la Iuda, căci el voia să toarne mântuire peste ei, chiar dacă îi va fi secerat mai întâi prin robia și rușinea distrugerii la care i-a adus din pricina nelegiuirii lor.
Ascultă mai multe în episodul podcast de astăzi.