Ziua 188, Deuteronomul 31 și Faptele Apostolilor 7

În Deuteronomul 31 Moise anunță propria sa moarte apropiată, căci era în vârstă de 120 de ani. După ce le recapitluează toată Legea și rânduielile date de Domnul le spune că în locul lui va merge înaintea lor Iosua, iar Domnul va lupta pentru ei.
Dacă vor merge după idolii neamurilor ce vor trebui izgonite Domnul își va întinde mâna împotriva lor.
Ei vor fi ispitiți să spună că Domnul i-a părăsit, însă nu își văd propria ticăloșie și răzvrătire împotriva Domnului.
Fapte 7 relatează predica lui Ștefan înaintea sinedriului și a celor ce îi voiau pieirea. El le arată încă de la Avraam cum Domnul a ales și trimis ca Mesia pe Isus pe care ei l-au răstignit, dar Dumnezeu L-a înviat din morți.
Ei sunt convinși că ceea ce vestește el e o hulă și îl ucid, dar în momentul când ploaia de pietre cădea peste el i se arată o vedenie a tronului Domnului unde Isus stătea la dreapta Tatălui. Fața lui Ștefan strălucește ca a îngerilor, iar convingerea sa și felul cum moare vor fi o mărturie puternică pentru Saul din Tars ce va deveni ulterior apostolul Pavel.
Ascultă mai multe în episodul podcast de astăzi.