Ziua 282, Ezechiel 47-48 și Ioan 20

Ezechiel 47 prezintă în vedenia profetului modul cum din casa Domnului ce va fi rezidită în mijlocul națiunii lui Izrael va curge un râu ce se va extinde și adânci până la mare.
El reprezintă viața ce decurge din prezența lui Dumnezeu la Templu, și Duhul Sfânt care va sluji la vindecarea spirituală a națiunii. Cele douăsprezece feluri de roade ale pomilor de pe malul râului seamănă foarte bine cu pomul vieții din Apocalipsa, și râul sfânt din aceeași carte.
Ezechiel 48 se ocupă de restabilirea moșteniirii lui Izrael deîndată ce Dumnezeu îl va readuce în moștenirea sa.
Casa Domnului și moșia preoților va fi în mijlocul țării.
Ioan 20 prezintă învierea lui Isus cu mărturiile aferente acestui eveniment crucial în creștinism, și reacțiile martorilor din acea primă zi a învierii.
Ascultă mai multe în episodul podcast de astăzi.