Ziua 300, 2 Samuel 6-8, 1 Ioan 1

Capitolul 6 și 7 din a doua carte a lui Samuel relatează felul cum chivotul ajunge la Ierusalim după mai multe peripeții, dar având ca rezultat reînoirea respectului față de puterea și autoritatea lui Dumnezeu înaintea întregului popor.
Zilele când mii de izraeliți muriseră din curiozitatea de a privi în Chivotul Domnului trecuseră, iar ecoul lor probabil că nu ajunsese până la generația lui David, însă Domnul nu avea trebuință de sprijinul uman, așa că pedeapsa lui Uza reprezenta dovada clară că Dumnezeu nu acceptă sprijin de la nimeni, ci își poate purta singur de grijă.
Când David înțelege că Chivotul aduce nu doar moarte și groază dar și binecuvântare și propășire, îl aduce cu tot cu Cortul Întâlnirii la Ierusalim, unde avea de fapt să și proiecteze construcția unei Case a Domnului. Domnul îi vorbește despre aceasta și îi arată că urmașul său la tron va face lucrul acesta, iar David este plin de recunoștință să audă ca Domnul îi va face o casă lui David, iar noi știm astăzi, că din casa lui David se trage Mesia.
David supuneîmpărățiile de prin împrejur și ei plătesc biruri.
Mical plătește cu sterilitate disprețul ei față de soțul care se bucura de prezența Domnului.
1 Ioan 1 vorbește despre vestea bună a vieții veșnice care constă în iertarea păcatelor ce o face Dumnezeul nostru drept și credincios, prin spălarea cu sângele Mielului Isus.
Cine zice că nu are păcat îl învinuiește pe Dumnezeu de minciună, căci El însuși a spus că toți oamenii au păcătuit. Cu excepția lui Isus nu e nimeni să fi trăit o viață fără de păcat, așa că Dumnezeu trebuie să se îndure de toți.
Cine umblă în lumină acesta îl cunoaște pe Dumnezeu.
Ascultă mai multe în episodul podcast de astăzi.