Ziua 302, 2 Samuel 12-13 și 1 Ioan 3

Absalom își face primul tur de forță față de David când își pedepsește fratele după tată pentru violul săvârșit asupra lui Tamar, sora de după mamă a lui Absalom.
Uciderea lui Amnon avea să deschidă un șir lung de frământări în familia și domnia lui David, în felul acesta împlinindu-se cuvântul proroocului Natan cum că nevestele îi vor fi luate și copiii de asemenea.
1 Ioan 3 ne spune că dragostea de Dumnezeu rămâne în noi dacă păzim poruncile Sale, căci doar acela ce e un bun păzitor al poruncilor Domnului dovedește dragostea față de Dumnezeu.
Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus.