Ziua 303, 2 Samuel 14-15 și 1 Ioan 4

În capitolul 14 din 2 Samuel regăsim întâmplarea cu tâlc pusă la cale de Ioab în vederea convingerii împăratului David să treacă peste dilema morală în care se afla. Pe de o parte trebuia să îl țină pe Absalom departe pentru că făcuse ceea ce făcuse când cu uciderea lui Amnon, însă pe de altă parte era ros de dorul părintesc. Ioab aducând pe femeia aceea să joace rolul celei năpăstuite îl pune pe David în postura de a lua o decizie la o problemă similară cu a sa.
Urzeala lui Ioab este descoperită iar acesta își recunoaște vina de a fi îndrăznit să se adreseze împăratului întro chestiune personală a acestuia.
Însă aducerea lui Absalom la Ierusalim înapoi, avea să producă necazuri ulterioare pentru David și Ioab, căci în scurt timp Absalom a început să uzurpe autoritatea regală, ba încă și-a creat proprii acoliți care să îl urmeze, și ducându-se la Hebron începe o insurecție împotriva propriului tată care se retrage împreună cu familia și curtea în pustie, lăsând Ierusalimul la voia lui Absalom.
1 Ioan 4 ne vorbește despre dragoste, ca fiind soluția lui Dumnezeu pentru salvarea lumii, iar dragostea Sa s-a arătat chiar prin faptul că L-a dat pe Fiul Său ca preți de răscumpărare pentru noi, pe vremea când noi nu Îl cunoșteam, ba încă Îi eram vrăjmași.
Și pentru că o astfel de dragoste ne-a arătat Dumnezeu, ce fel de dragoste ar trebui și noi la rândul nostru să arătăm fie față de Domnul, fie față de frați?
Ascultă mai multe în episodul podcast de astăzi.