Ziua 307, 2 Samuel 23-24 și Coloseni 1

Capitolul 23 ne prezintă. o listă a vitejilor lui David și unele fapte de arme care le-au adus faima.
O cântare a lui David care privește în urmă la felul cum l-a izbăvit Dumnezeu și cum i-a făcut o casă.
Casa lui David și jurământul față de ea avea să Îl includă pe Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos, care avea să mai fie numit și Fiul lui David.
Capitolul 24 relatează povestea recensământului ordonat de David care avea să aibă consecințe nefaste, și tot odată avea să devină un punct hotărâtor în relația lui Izrael cu Dumnezeu. Pe ogorul cumpărat să aducă jertfă lui Dumnezeu, exact în locul unde David l-a văzut pe Îngerul Domnului, exact acolo avea să fie zidită casa Domnului.
Coloseni 1 este începutul unei scrisori pe care Pavel o scrie Bisericii fondate de unul din colaboratorii săi.
Eprafas a avut ocazia să îi spună lui Pavel cât de mulțumit era de felul cum avansa maturizarea lor spirituală, așa că Pavel continuă această temă spuneându-le că cunoașterea voii lui Dumnezeu ne va face în fiecare zi să ne asemănăm mai mult cu Hristos, căci El este etalonul, El este taina lui Dumnezeu, El este desăvârșirea credinței noastre, și țelul nostru final.
Ascultă mai multe în episodul podcast de astăzi.