Ziua 311, Ezra 1-3 și 2 Timotei 1

Cartea lui Ezra ne arată episoade din repatrierea izraeliților din Bablilon sub conducerea lui Zorobabel. El a primit îngăduință de la Cir, care era biruitorul Babilonului, și care a fost atins de Dumnezeu, astfel că L-a mărturisit pe Acesta ca fiind singurul Dumnezeu adevărat.
El returnează vistieria Templului și dă autorizație mai multor mii de evrei să se întoarcă în țara natală.
Capitolul 2 ne arată o listă a familiilor ce s-au întors de la Babilon în Iuda și Ierusalim.
Capitolul 3 ne arată felul cum a fost organizată reconstrucția Templului și cum oamenii au început să pună temeliile Templului în sunet de lăute și chimvale, bucurându-se în același fel cum David a făcut când a adus pentru prima dată Chivotul Legământului la Ierusalim.
2 Timotei 1 este plin de grija pe care Pavel o are față de copilul său de suflet, Timotei.
Îl roagă să înflăcăreze darul lui Dumnezeu care a fost pus în el, și îi arată de asemenea situația în care se găsea el.
Pavel știa să mângâie și să îmbărbăteze și să mângâie, dar știa și să primească mângâiere și întărire când avea nevoie.
Vezi mărturisirea sa despre Onisifor.
Ascultă mai multe în episodul podcast de astăzi.