Ziua 315, 1 Cronici 1-3 și Iuda 1

Cele trei capitole de la începutul cărții 1 Cronici sunt genealogii ale neamului lui Izrael începând de la Noe, ajungând la Avraam și apoi la David și până în zilele robiei babiloniene.
Iuda 1 este o scrisoare scrisă pe un ton destul de dur împotriva celor ce s-au abătut de la credința adevărată.
Iuda, fratele Domnului Isus fiind, deși trece sub tăcere acest lucru, susține că sfințenia și așteptarea făgăduinței trebuie practicate întocmai după cum au fost îmvățate de la Mântuitorul și trecute ucenicilor Săi mai departe.
Ascultă mai multe în episodul podcast de astăzi.