Ziua 341, Estera 3-5

Cele trei capitole de astăzi din cartea Esterei ne arată conjunctura în care Haman, cel mai înalt slujbaș împărătesc a lui Ahașveroș ajunge să plănuiască și să pună la punct un plan de exterminare a poporului evreu din cauza unui singur om, care nu își pleca genunchii înaintea sa când trecea prin piață, așa cum făceau toți oamenii.
Poporul postește împreună cu împărăteasa Estera și pentru trei zile nu mănâncă și nu beau nimic.
Haman, strângându-și familia le spune unicul necaz, adică nefericirea sa cauzată de Mardoheu.
Ei plănuiesc spânzurarea lui Mardoheu, dar vom vedea că Domnul scapă și pe Mardoheu, și poporul și împărăteasa.
Ascultă comentariile de astăzi în episodul podcast.