Ziua 343, Estera 9-10 și Luca 13

Vedem în capitolul 9 o dare de seamă a felului cum evreii din împărăția lui Ahașveroș și-au răzbunat nenorocirile asupra celor ce îi necăjeau și le doreau suprimarea, ba mai mult decât atât, așteptau împreună cu Haman ziua răzbunării.
Aceasta s-a întors împotriva lor, astfel că peste 800 de persoane mor la capitala Susa și peste 75 de mii în împărăție. Fiii lui Haman sunt omorâți și ei, și spânzurați în cetate.
Sărbătoarea de bucurie de după avea să se instaureze într-o celebrare care durează până astăzi și se numește sărbătoarea Purim.
Luca 13 conține remarca lui Isus cu privire la imprevizibilitatea judecății, care vine peste oameni când nu se așteaptă, întocmai ca peste cei uciși de Pilat și cei peste care căzuse turnul Siloamului.
Isus vindecă de Sabat și mustră pe fariseii care categorisesc vindecările ca fiind muncă fizică, și o nerespectare a Sabatului.
Isus anunță plecarea Sa din Galileea spre Ierusalim și deplânge Ierusalimul pentru că este vinovat d uciderea prorocilor , între care avea să se numere și El.
Ascultă mai multe în episodul podcast de astăzi,