Ziua 359, Mica 4-5 și Luca 22

Domnul făgăduiește prin profetul Mika să restaureze Sionul ca loc de închinare pentru Israel însă și pentru celelalte națiuni.
Vor veni la muntele Sionului pentru cuvântul lui Dumnezeu, nu doar cei din Israel, dar și neamurile, și toate popoarele, care vor fi auzit de slava domnului și de felul cum acesta a restaurat națiunea Sa.
Domnul le va da biruință asupra vrăjmașilor lor, și nimeni nu le va putea sta împotrivă.
Luca 22 relatează cina cea de taină, în care domnul îi învață pe ucenici câteva lecții extrem de importante. Ne spune că slujirea face măreția unui om, ne arată că credincioșie față de el este deasemenea un dar divin, și că vor trebui să sufere pentru numele lui. Domnul Isus este dat în mâinile preoților celor mai de seamă, și aceștia Îl judecă în mod nedrept. În vreme ce iei caută martori mincinoși care să-i stea împotrivă, Isus le răspunde la întrebarea care ar fi trebuit să fie capcană, Dar care era întrebarea de 1000 de puncte; ești tu fiul lui Dumnezeu?
El răspunde da sunt, însă iei în loc să ia seama la răspuns, se folosesc de el doar ca un pretext pentru a-L trimite la moarte.
Ascultă mai multe în episodul Podcast de astăzi.