Cei trei psalmi de aici continuă seria cântărilor treptelor, cu excepția psalmului 127 care e un psalm al lui Solomon. 126 vorbește despre veselia și bucuria fericită ce au avut-o iudeii când Domnul a adus acasă pe prinșii de război ai lui Izrael. 128 arată fericirea celui ce se teme de Domnul, și cum își… Citeşte întreg articolul Ziua 241, Psalmi 126-128 și 2 Corinteni 8

Cei trei psalmi de astăzi sunt tot cântări ale treptelor, scurte, dar fiecare făcând referire la un anume atribut al lui Dumnezeu. Îmi îndrept ochii spre cer, căci de acolo vine izbăvirea, apoi, să spună Izrael cum a fost izbăvit, apoi ca și Ierusalimul înconjurat de munți așa este înconjurat cu o pavăză de Domnul… Citeşte întreg articolul Ziua 240, Psalmi 123-125 și 2 Corinteni 7

Cei trei psalmi de astăzi sunt psalmi ai treptelor, făcând referire la faptul că la muntele Domnului trebuie urcat, Casa Domnului fiind cel mai înalt punct la Ierusalim. Se cântau cântări la zilele de sărbătoare la Templu astfel că ele se auzeau de la baza muntelui. 2 Corinteni 6 continuă să prezinte principiile lui Pavel… Citeşte întreg articolul Ziua 239, Psalmi 120-122 și 2 Corinteni 6

Pavel vorbește despre puterea cu care ei , apostolii, își fac slujba, vorbește despre identificarea cu Hristos în moartea și viața Sa, și de căutările sale după lucrurile de sus. Viața cea nouă pe care o trăiește ca făptură transformată o trăiește acum spre slava și mulțumirea lui Dumnezeu. Ascultă mai multe în episodul podcast… Citeşte întreg articolul Ziua 238, 2 Corinteni 4-5

Psalmul 119 este cel mai lung capitol din Biblie, astfel că astăzi ne vom ocupa doar de el. Psalmistul cântă slava Domnului, nemăsurata Sa bunătate și îndurare, și desfătarea pe care el o simte când Îl descoperă pe Domnul în Cuvânt. Mulți abordează Biblia ca pe o scriere criptică, imposibil ori foarte greu de interpretat,… Citeşte întreg articolul Ziua 237, Psalmul 119

Cei trei psalmi de astăzi sunt în continuare psalmi de laudă la adresa unui Dumnezeu cu o bunătate și îndurare fără margini. Când Domnul este de partea noastră ce ne-ar putea face oamenii? 2 Corinteni 3 vorbește despre dovada dată de Duhul pentru Pavel și colaboratorii săi, în însăși existența comunității corintene iar Duhul are… Citeşte întreg articolul Ziua 236, Psalmi 116-118 și 2 Corinteni 3

Cei trei psalmi de astăzi sunt niște psalmi scurți, care glorifică pe Dumnezeul cel adevărat al lui Izrael care i-a ajutat împotriva altor națiuni și le-a dat o moștenire în Izrael. 2 Corinteni 2 ne arată grija și dragostea pe care le-o poartă Pavel corintenilor și conține sfatul său de al reprimi pe cel exclus… Citeşte întreg articolul Ziua 235, Psalmi 113-115 și 2 Corinteni 2

Psalmul 110 este un psalm al lui David, unul profetic, care cuprinde de la început la capăt ceea ce avea să facă Mesia, iar parte din textul său este pomenit de Isus în una din confruntările sale cu fariseii, dar și în cartea Evrei de asemenea. Psalmul 111 este un îndemn la lauda Domnului, pentru… Citeşte întreg articolul Ziua 234, Psalmi 110-112 și 2 Corinteni 1

Psalmii de astăzi sunt psalmi ai lui David, pe care acesta îi face glorificându-L pe Domnul pentru izbăvirile Sale, aduse oridecâte ori poporul a ajuns în nenorocire și a început să strige la Domnul. Galateni șase este încheierea scrisorii către Galateni în care Pavel îi îndeamnă pe aceștia să să ierte, să se sprijine ască… Citeşte întreg articolul Ziua 233, Psalmi 107-109 și Galateni 6

Psalmul 105 este o istorie cântată a poporului evreu începând de la pribegia lui Avram până după scoaterea poporului din Egipt. Psalmistul Îl laudă pe Dumnezeu pentru purtarea Sa de grijă. Psalmul 106 este un psalm al penitenței pentru toate lucrurile cu care națiunea lui Izrael L-a supărat pe Dumnezeu. Galateni 5 întărește ideea propovăduită… Citeşte întreg articolul Ziua 232, Psalmi 105-106 și Galateni 5