Domnul dă biruință în cele din urmă lui Iosua și poporului Izrael asupra cetății Ai, însă din a doua încercare. La prima tentativă evreii o iau la fugă, căci Domnul nu mai era cu ei din pricina păcatului lui Acan. Acesta este descoperit prin sorți că a luat din lucrurile date spre nimicire, și nimicirea… Citeşte întreg articolul Ziua 347, Iosua 7-9

În cele trei capitole de astăzi din cartea lui Iosua vedem cum Dumnezeu îl ridică pe Iosua înaintea poporului său dându-i aceeași autoritate și respect ca lui Moise. Iosua are o vedenie în care întâlnește pe Îngerul Domnului. Acesta îi arată tactica după care să învingă cetatea Ierihon, care părea de neînvins. După un șir… Citeşte întreg articolul Ziua 346, Iosua 4-6 și Luca 15

Cartea lui Iosua relatează felul cum poporul lui Dumnezeu ia în stăpânire Canaanul, adică țara promisă. Moise, pentru că se înfuriase la un moment dat, afectat fiind de furia poporului, face altceva decât i-a cerut Dumnezeu și își pierde dreptul de a mai trăi în țara promisă. Iosua este succesorul său, iar pe acesta Dumnezeu… Citeşte întreg articolul Ziua 345, Iosua 1-3

Hagai conține profețiile rostite de proroocul cu același nume pe vremea de după întoarcerea din robia babiloniană, care a fost înlăturată de Dariu, împăratul mezilor și perșilor. Primele doa capitole se referă la faptul că Domnul începuse a apăsa peste popor din pricina neglijenței lor față de casa Domnului. Domnul a îndemnat pe fiecare prin… Citeşte întreg articolul Ziua 344, Hagai 1-2 și Luca 14

Vedem în capitolul 9 o dare de seamă a felului cum evreii din împărăția lui Ahașveroș și-au răzbunat nenorocirile asupra celor ce îi necăjeau și le doreau suprimarea, ba mai mult decât atât, așteptau împreună cu Haman ziua răzbunării. Aceasta s-a întors împotriva lor, astfel că peste 800 de persoane mor la capitala Susa și… Citeşte întreg articolul Ziua 343, Estera 9-10 și Luca 13

Vedem în cele trei capitole de astăzi în cartea Esterei cum Dumnezeu aduce laolaltă toate împrejurările necesare pentru ca Haman să fie obligat de a oferi cinstea pe care el o aștepta, exact celui de răul căruia nu mai putea dormi noaptea, adică Mardoheu. Ascultă mai multe în episodul podcast de astăzi.

Cele trei capitole de astăzi din cartea Esterei ne arată conjunctura în care Haman, cel mai înalt slujbaș împărătesc a lui Ahașveroș ajunge să plănuiască și să pună la punct un plan de exterminare a poporului evreu din cauza unui singur om, care nu își pleca genunchii înaintea sa când trecea prin piață, așa cum… Citeşte întreg articolul Ziua 341, Estera 3-5

Luca 12 conține o mulțime de subcapitole, vorbind despre fățărnicie, și cum să ne fermi de ea, despre îngrijorări și cum să ne ferim de ele, despre importanța lucrurilor în viață și prioritățile lor, dar și despre credincioșia în slujbă. Estera 1-2 ne arată cum Ahașveroș ajunge să o facă pe Estera împărăteasă datorită unei… Citeşte întreg articolul Ziua 340, Luca 12 și Estera 1-2

Vedem în capitolul 34 din 2 Cronici domnia frumoasă a lui Iosia, un împărat al lui Iuda care a început de tânăr reformele în închinarea adevărată. În cele din urmă în vremea sa se găsește Legea și aceasta avea să îl facă pe deplin încunoștiințat de iminența pedepsei asupra poporului din pricina marilor lor păcate,… Citeşte întreg articolul Ziua 339, 2 Cronici 34-36

Ezechia are parte de un miracol care va ajunge să fie cunoscut peste hotare. Miracolul de a fi avut pe Dumnezeu ca ajutor într-o luptă armată fărăizbândă nu rămâne fără răsunet. Sanherib moare căci a luat în deșert numele și puterea lui Dumnezeu crezând că poate birui pe Iuda și Dumnezeul său ca pe ceilalți… Citeşte întreg articolul Ziua 338, 2 Cronici 32-33 și Luca 11